Przetarg na lokal użytkowy.

„Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 28,07 m(na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. Machulskiego 1  w Aleksandrowie Łódzkim. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 18,00 zł plus VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.02.2023 r. o godz.1000 w siedzibie Spółki ul. 1 Maja 28/30 (pokój nr 7). Aby przystąpić do przetargu należy:

wpłacić wadium w wysokości 1242,94  na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 09 8780 0007 0116 3315 1002 0001) . W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego, nazwę firmy oraz cel, w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. Machulskiego 1”.

– w dniu przetargu dostarczyć do siedziby Spółki, potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz nazwę, numer NIP i REGON zarejestrowanej działalności gospodarczej.

– wpłaty wadium należy dokonać do godziny 1200 w dniu 01.02.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie, w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 42 218-56-61.

2023-01-20