Przetarg na lokal użytkowy.

„Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 14,26 m(na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 32  w Aleksandrowie Łódzkim.  Stawka wywoławcza czynszu wynosi 29,00 zł plus VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2023 r. o godz.1000 w siedzibie Spółki ul. 1 Maja 28/30. Aby przystąpić do przetargu należy:

wpłacić wadium w wysokości 1017,00  na konto Spółki  Auret Bank 09 8780 0007 0116 3315 1002 0001 (dawniej BS Aleksandrów Łódzki). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego, nazwę firmy oraz cel, w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 32”.

– w dniu przetargu dostarczyć do siedziby Spółki, potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz nazwę, numer NIP i REGON zarejestrowanej działalności gospodarczej.

– wpłaty wadium należy dokonać do godziny 1200 w dniu 04.10.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie, w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 42 218-56-69 lub 42 218-56-61.

2023-09-07