„Aleksandrowski program Mieszkaniowy” Sp. z o.o.  w Aleksandrowie Łódzkim zatrudni pracownika na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno – technicznych:
Obowiązki:
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów technicznych oraz weryfikacja ich kompletności;
 • Zadania administracyjne związane z zarzadzaniem nieruchomościami oraz realizowanymi remontami;
 • Zamawianie potrzebnych materiałów budowlanych;
 • Kompleksowa współpraca z klientami i wykonawcami;
 • Przyjmowanie klientów i odpisywanie na pisma;
 • Nadzór i kontrola nad pracami realizowanych przez Spółkę.

Wymagania:
 • Wykształcenie min. średnie techniczne lub z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Wiedza z zakresu prawa budowlanego;
 • Kompleksowa współpraca z klientami i wykonawcami;
 • Znajomość pakietu Office;
 • Dokładność, rzetelność, komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Mile widziana umiejętność kosztorysowania.
 • Uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności;
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  na adres spółki: „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub adres mailowy biuro@apm-al.pl do dnia 31.03.2023 r. lub osobiście w sekretariacie Spółki (pokój Nr 4).

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Spółce „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.
 1. Administrator
 2. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, jako pracodawca.
 3. Inspektor ochrony danych
 4. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
  –  ul. 1 Maja 28/30, Aleksandrów Łódzki< pokój Nr 7,
  –   e-mail: iod@apm-al.pl, tel. 42 218 – 56 – 68
 5. Cel i podstawy przetwarzania
 6. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.  zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 9. Okres przechowywania danych
 10. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.
 11. Prawa osób, których dane dotyczą
 12. Mają Państwo prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – usunięcia danych osobowych;
  – wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 13. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.